હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ગ્લુટન વિનાનો નાસ્તો

નીચેની ચીજોનું મિશ્રણ

  • ઉપર બતાવેક ક્રેકર
  • ટામેટું
  • ગ્રીઝનું છીણ
  • મીઠું
  • મરચું
  • મરીનો પાવડર
  • લીંબુંનો રસ
  • થોડીક ખાંડ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: