હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

ઊંચી ફૂલદાની

સર્જક – ભૈરવી વ્યાસ, ફ્રેમોન્ટ , કેલિફોર્નિયા

વાપરેલ સામગ્રી –

પ્લાસ્ટિકના પ્યાલા ( ૪ નંગ ) , ખલાસીની દોરી ( Nautical rope )

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: