હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: આંગળીઓની કળા

સોયમાં દોરો પરોવવાની સહેલી રીત

સાભારશ્રી. સુરેશકાન્ત પટેલ, શ્રીમતિ [ મંજુલા કતીરા, મીના કોઠારી ]

હવે ચશ્માં બાજુએ મુકી દો !

Advertisements

રેતીમાં ચિત્રકળા – નીતિશ ભારતી

સાભાર – શ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકર, પ્રવીણ પટેલ

      Nitish Bharti is a world-famous Indian sand animation artist and storyteller, who uses only his fingers to create wonderful stories out of simple sand grains. His incredible videos have been watched and loved by millions of people globally.

nb2

તેમની વેબ સાઈટ પર તેમની અદભૂત કળા વિશે વાંચો.

 

nb3

વિકિપિડિયા પર

એક આ વિડિયો …

 

 

Finger Art, આંગળીઓની કળા

આંગળીઓની કરામત

આંગળીઓની કરામત

Finger Art, આંગળીઓની કળા


આંગળીઓની કરામત

આંગળીઓની કરામત