હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: ઓરીગામી

ઓરીગામી દરવાજો

નકામો કાગળ પણ નકામો ના જાય !

A-4 સાઈઝના કાગળમાંથી ચોરસ કાગળ કાપી લીધા બાદ, વધેલી પટ્ટીમાંથી આ દરવાજો બનાવ્યો..

મૂળ પટ્ટી…

પ્લેન માસ્ટર

      ઓરીગામીના પ્લેન તો ઘણાં બનાવ્યાં પણ એક મિત્રે આ વિડિયો મોકલ્યો અને એ પ્લેન માસ્ટરને સલામ કરી દીધી-

એશિયન અમેરિકન નેટવર્ક

    મારી દીકરી ઋચા જ્યાં કામ કરે છે, ત્યાં – BNSF , Fortworth માં એશિયન અમેરિકન નેટવર્કને ઉત્તેજન આપતા કાર્યક્રમો દર સાલ યોજાય છે. ગઈકાલે યોજાયેલા આવા કાર્યક્રમમાં ‘ઓરીગામી’ અને ‘ટેન્ગ્રામ’ ના નિદર્શન કામમાં સેવા આપી શક્યો હતો. એ તક આપવા માટે ઋચાનો અને BNSF નો આભાર.

rucha

ori1ori2

એ કાર્યક્રમની અન્ય ઝલકો નીચેના સ્લાઈડ શો માં ….

This slideshow requires JavaScript.

 

ગરૂડ – ઓરીગામી

Eagle

બનાવવાની રીત…

વધારે મુશ્કેલ મોડલ – પણ બનાવવાની હિમ્મત જોઈએ !

હાથી – ઓરીગામી

elephant_1elephant_2

બનાવવાની રીત…

ઓરીગામી – સસલું

૨૦૧૮ નું પહેલું મોડલimage1

———————-

image2


બનાવવાની રીત….

પંચતારક – ઓરીગામી

       સામાન્ય રીતે તારાને લગતાં ચિત્રો , પ્રતિકો, મોડલો વિ. ને પાંચ ખૂણા વાળા બનાવવામાં આવે છે. ઓરીગામી પર એ બનાવવાની રીત અને તે પણ એક જ કાગળમાંથી જાણવા મળી અને હાથ અજમાવી જોયો …

Star

આવા પાંચ તારા બનાવ્યા પછી, સરસ મોડલ બની શક્યું …

Star3

બનાવવાની રીત…

       આ વિડિયોમાં બીજી એક મજાની બાબત  છે – ચોરસ કાગળમાંથી સમબાજુ પંચકોણ બનાવવાની તરકીબ. એની ગણિતીય સાબિતી પર હવે કામ કરવાની મજા આવશે !

નિન્જા સ્ટાર

આઠ ચોરસ કાગળમાંથી આજે આ મોડલ બનાવ્યું –

ring

બનાવવાની રીત …

 

ઓરીગામી – પોપટ

પોપટ નવી રીતે બનાવ્યો.Parrot_1

બનાવવાની રીત – ( જો કે, મારી રીત થોડીક અલગ છે. )

 

ડિનોસોરનું બચ્ચું – ઓરીગામી

અગાઉ ડિનોસોર બનાવ્યું હતું.

dinosaur

હવે એનાથી બહુ સહેલી રીતથી એનું બચ્ચું બની ગયું !

Dinosaur

જમાનાના વિકાસ સાથે હવે ફાયદો એ કે, હવે યુ -ટ્યુબ પર ઘણાં મોડલો બનાવવાના વિડિયો પણ મળી જાય છે. આ બચ્ચું બનાવવાની રીત…