કોયડા કોર્નર

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: કોયડો

ગુજરાતનાં આ શહેર ઓળખી વતાવો – જવાબ

qa10

૧ – સિદ્ધપુર

qa9

૨ – આણંદ

qa8

૩ – કડી

qa7

૪- પાટણ

qa6

૫ – મોરબી

qa5

૬ – દ્વારકા

qa4

૭ – રાજકોટ

qa3

૮ – ભાવનગર

qa2

૯ – જામનગર

qa1

૧૦ – ગાંધીનગર

ભાગ લેનાર મિત્રો –  સૌનો આભાર.

 1. રમેશ બાજપેયી
 2. મૌલિકા દેરાસરી
 3. કેપ્ટન નરેન્દ્ર
 4. ચીમન પટેલ

       આમ તો એક નવી જાતની કસોટી જ છે. પણ આપણને એ જાણીને નવાઈ લાગશે કે, સંસ્કૃતિના વિકાસ સાથે માણસને ‘લેખિત વાણી’ ની જરૂર ઊભી થઈ હતી. તે  વખતે સૌથી પહેલાં ચિત્ર લીપી દ્વારા સંદેશા મોકલી શકાય એવું જ્ઞાન થયું હતું. શરૂઆતની ઘણી બધી લીપીઓ ચિત્ર લીપી હતી.

ઇજિપ્તની ચિત્ર લીપી

Silhouettes of the ancient Egyptian hieroglyphs

હરપ્પાની ચિત્રલીપી

 

396a33eed0a69a876646a717f2def635

અને …

લીપી વિશે આ લખનારનો એક અવનવો  અનુભવ આ રહ્યો

ગુજરાતનાં આ શહેર ઓળખી વતાવો.

પ્રેરણા સ્રોતશ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકર/ વોટ્સએપ

જવાબ આવતી કાલે 

દિવાસળીઓ જ દિવાસળીઓ!

નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો…ઢગલે ઢગલા મળશે !!!!

matchstick

સરખા ગોતો! – જવાબ

પ્રશ્ન અહીં 

સાચો જવાબ – ત્રણ 

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો 

 • શ્રી. વિનોદ પટેલ
 • શ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકર

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો

 • શ્રી. ચીમન પટેલ

 

નોંધ – સફેદ રંગ વાળી ચાર ચોરસ બારીઓ છે, પણ એમાંથી ત્રણની જ બોર્ડર એક રંગની છે.

સરખા ગોતો!

નીચેનાં ચિત્રો જુઓ …

fr9fr8fr7fr6fr5fr4fr3fr2fr1fr0

હવે કસોટી…

પ્રશ્ન –

આમાં કેટલાં ચિત્રો એક સરખાં છે?


 

સાચો જવાબ … બે દિવસ પછી.

કઈ ચીજ? – જવાબ

ઠાઠડી, કોફિન

કઈ ચીજ ?

 • જે બનાવે છે, એને તેની જરૂર નથી.
 • જે ખરીદે છે, તે વાપરતો નથી
 • જે વાપરે છે, તે જોઈ કે સ્પર્શી શકતો નથી.

કઈ ચીજ ?

મદદ – જવાબ

પાંચ ₹ 

———————————-

કુલ રકમ એક બાજુએ અને આ બે કિસ્સા બીજી બાજુએ –

એમ બે સમીકરણ બનાવી બીજગણિતની રીતે ઉકેલ મળી શકશે.

મદદ -સવાલ

એક સેવાભાવી સજ્જને નક્કી કર્યું કે, ‘અમુક’ જણને એ દર અઠવાડિયે ‘અમુક’  ₹ ની રકમની મદદ કરશે. એક દિવસે તેણે તેની પત્નીને કહ્યું, ” જો પાંચ ઓછા માણસો આજે આવે , તો દરેકને બે ₹ વધારે મળે.”

પણ તે દિવસે ચાર વધારે માણસો મદદ લેવા આવ્યા.

આપણા સેવાભાવી સજ્જને દુઃખી થતાં કહ્યું, ” આજે તો તમને હું એક ₹ ઓછો જ આપી શકીશ.

તે દિવસે આવનાર દરેક જણને કેટલા ₹ મળ્યા હતા?

દોડની રેસ – જવાબ

દોડમાં ક્રમ —

—————————————-

 • ‘ક’ નો જવાબ જો ખોટો હોય તો તે જીતેલો છે. અને જો તે જીતેલો હોય તો તે છેલ્લો ન જ હોય. માટે ‘ક’ ખોટું નહીં પણ સાચું બોલે છે.

  • આથી ‘ક’  ત્રીજો કે ચોથો જ હોઈ શકે.
 •  ‘ઘ’ અને ‘ચ’ના જવાબ પહેલા બીજા સ્થાન અંગે છે, એટલે એ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત  કરીએ –
  આના ચાર જ વિકલ્પ હોઈ શકે. બન્ને સાચા, બન્ને ખોટા અને બેમાંથી એક સાચો અને બીજો ખોટો.

  • આ વિકલ્પોનું પૃથક્કરણ બહુ લાંબું થઈ જાય, એટલે અહીં આપ્યું નથી પણ…
  • તર્ક આગળ લડાવતાં એમ નિષ્કર્ષ આવે છે કે, ‘ઘ’ ખોટું બોલે છે અને ‘ચ’ સાચું.એટલે ‘ઘ’ પહેલો ન હતો.
  • આથી ‘ઘ’બીજો હતો.
 • ખ’ અને ‘ગ’માંથી એક ખોટો છે અને બીજો સાચો ( અત્યાર સુધીમાં  એક જ ખોટું  બોલનાર મળ્યો છે !) અને પહેલો જીતનાર કોણ હતો તે શોધવાનું બાકી છે.
  • જો ‘ખ’ સાચું બોલતો હોય તો…’ગ’ ત્રીજો હતો. પણ જો એ ત્રીજો હોય તો એ ખોટું ન બોલ્યો હોય. આથી આ વિકલ્પ સાચો નથી.
  • આથી બીજો વિકલ્પ સાચો છે એટલે ‘ખ’ ખોટો ) અને ‘ગ’ સાચો છે.
  • માટે .. ખ પહેલો છે.
 • હવે ‘ગ’ ના કહેવા પ્રમાણે . ‘ક’ ‘ ચ’ ની પાછળ હતો.  
  • જો ‘ક’ ત્રીજો હોય તો ‘ચ’  એની આગળ એટલે બીજો હોય. પણ હવે બન્ને જીતનાર મળી ગયા છે. માટે ક ત્રીજો ન હોઈ શકે.
  • માટે ‘ક’ ચોથો હતો.
  • માટે ‘ચ’ ત્રીજો હતો.
 • ચાર સ્થાન મળી ગયા માટે
  • બાકીના … પાંચમા સ્થાને ‘ગ’ હતો