કોયડા કોર્નર

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: કોયડો

દીવાસળી હટાવો – કોયડો, જવાબ

ત્રણ ચોરસ બનાવવાનો કોયડો – અહીં………

સાચો જવાબ  – પાંચ

 

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો –

 1. રમેશ બાજપાઈ
 2. પ્રવીણા કડકિયા
 3. બટુક ઝવેરી
 4. મહેન્દ્ર ઠાકર
 5. રેખા સિંધલ
 6. ચીમન પટેલ

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો 

 1. વિનોદ પટેલ – ૭
 2. VJ – ૭

એક મજાનો ઈમેલ 

દીવાસળી હટાવો કોયડા ઉપર દીવાસળી મૂકી દીધી ! –  વિનોદ પટેલ 

તેમને મારો જવાબ

પણ બાકસ નોતું વાપર્યું – એટલે આગ ના લાગી !


બોનસમાં…….

ઢગલાબંધ દીવાસળી કોયડાઓ……… આ ઠેકાણે 

 

Advertisements

દીવાસળી હટાવો – કોયડો

Matchstick

આ ચિત્રમાંથી ઓછામાં ઓછી  કેટલી દીવાસળી દૂર કરશો ? જેથી ……

 1.  એક સરખી સાઈઝના ત્રણ જ ચોરસ બાકી રહે
 2. ત્રણમાંથી એક પણ  ચોરસ બીજાની ઉપર ન રહે
 3. બીજી કોઈ દીવાસળી બાકી ન રહે

જવાબ – શનિવારે

કાર પાર્કિંગ – જવાબ

સાત કારના પાર્કિંગનો કોયડો ………. અહીં 

આના બે જવાબ જડ્યા છે.

car_park_ans 2car_park_ans 3

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો 

 1. મહેન્દ્ર ઠાકર
 2. દીપલ પટેલ

કાર પાર્કિંગ – કોયડો

Source : T O I dated Sept. 29,2017

Courtesy : Shri B.G. Jhaveri

car_park

cars

      એક સ્ટેડિયમના કાર પાર્કિંગ લોટમાં સાત કાર પાર્ક કરેલી છે. દરેકનો રંગ અલગ છે. નીચેની શરતો ધ્યાનમાં રાખીને  કયા રંગની કાર કઈ જગ્યાએ પાર્ક કરેલી છે , તે શોધી કાઢો …

 1. જાંબલી કાર લીલી કાર કરતાં સ્ટેડિયમની વધુ નજીક છે.
 2. નારંગી રંગની કાર પીળા અને જાંબલી રંગની કારોની વચ્ચે છે.
 3. પીળા રંગની કાર લાલ રંગની કાર કરતાં સ્ટેડિયમની વધુ નજીક છે.
 4. લાલ અને વાદળી કાર એકમેકને અડીને છે.
 5. વાદળી કાર બધી કારની વચ્ચે છે.
 6. વાદળી અને બ્રાઉન કારની વચ્ચે બે કાર છે.

દૂધવાળો – જવાબ

પ્રશ્ન –  ચાર લીટર દૂધ શી રીતે આપશો?  અહીં …..

સાચો જવાબ 

 1. પાંચ લીટર વાળું કેન ભરો .
 2. એમાંથી ત્રણ લીટર વાળું કેન આખું ભરો.
 3. બે લીટર બાકી રહેશે. એ ગૃહિણીને આપો.
 4. આમ બીજી વખત પણ કરો.
 5. બહેનને ચાર લીટર દૂધ મળી ગયું .

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો 

 1. પી.કે. દાવડા
 2. બટુક ઝવેરી
 3. રમેશ બાજપેયી
 4. પ્રજ્ઞા વ્યાસ
 5. વિનોદ ભટ્ટ

સાભાર – વધારાની માહિતી પ્રજ્ઞાબેને આપી કે, નીચેના ટ્રેલર વાળી ફિલ્મમાં આ પ્રશ્ન પુછવામાં આવ્યો હતો –

એ ફિલ્મ વિશે વિશેષ – વિકિપિડિયા પર અહીં 

દૂધ વાળો – એક કસોટી

એક દૂધ વાળા પાસે નીચે મુજબનાં માપિયાં હતાં. એમાંથી આઠ લીટર વાળું કેન આખું ભરેલું હતું.

milk

એક ગૃહિણીને ચાર લીટર દૂધ જોઈતું હતું. દૂધવાળો શી રીતે આપશે?

ભારે બોલ – જવાબ

-નવ બોલમાંથી એક ભારે બોલ શોધી આપવાનો કોયડો અહીં મુક્યો હતો. આ રહ્યો…..

સાચો જવાબ –

ball1

શી રીતે? 

પહેલી વખત 

 • ત્રણ બોલ એક પલ્લામાં અને બીજા ત્રણ બોલ બીજા પલ્લામાં મુકો. ભારે બોલ વાળું પલ્લું નમી જશે.
 • ન નમે તો છ એ છ બોલ સરખા છે. માટે બાકીના ત્રણમાં ભારે બોલ છે.
 • આમ એક ભારે બોલ હોય તેવા ત્રણનું જૂથ અલગ પડી જશે.

બીજી વખત

 • ઉપરની રીત હવે એક એક બોલ માટે અજમાવો.
 • ભારે બોલ મળી જશે.

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો –

 • શ્રીમતિ દીપલ પટેલ
 • શ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકર
 • શ્રી. બટુક ઝવેરી

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો

 • શ્રીમતિ પ્રવીણા કડકિયા
 • શ્રી. પી.કે. દાવડા

અને……

ખાન એકેડેમી પરથી મળેલ આ કોયડાનો મસ્ત વિડિયો – બીજી પણ હિન્ટ સાથે –

 

ભારે બોલ શોધી કાઢો

ball

અને અલબત્ત,  કઈ રીતે?

જમાના જૂનો કોયડો – જવાબ

ઈંડું પહેલું કે મરઘી ?

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો

 1. શિરીષ દવે
  પહેલાં ઈન્ડું પણ મરઘીનું નહીં. કારણ કે મરઘી પહેલાંની ઉત્ક્રાંતિની પ્રજાતિ હશે.
 2. ચિરાગ પટેલ
  Egg first Mutation in fewer cells is more probable than mutation in entire body of an animal
 3. રમેશ બાજપેયી
  તેમણે તો મસ્ત મજાનો વિડિયો પણ ઈમેલ સાથે મોકલ્યો હતો. આ રહ્યો…..

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો

વલી ભાઈ મુસા  ( એમનો જવાબ પણ બૌ બૌ ગમી ગયો ( વેપારી માણસ પરખાઈ ગયા !)

એ બંનેના પહેલાં તેમને ખરીદવા માટેનાં નાણાં પહેલાં! હા..હા..હા.


હવે ચપટીક એનાલિસિસ !

 1. કોણ પહેલાંં પેદા થયું? – એમ ક્યાં પુછ્યું છે? !
 2. સવાલમાં પહેલું કોણ ? એમ તમે વિચાર્યું હોત તો જવાબ સીધો ને સટ્ટ છે !
 3. મરઘીનું ઈંડું પહેલું જન્મ્યું કે મરઘી? એવો સવાલ હોત તો કદાચ જવાબ આપવો અઘરો પડી જાય. અને….
  જો એ જ મરઘીના ઈંડાંની વાત હોય તો અલબત્ત મરઘી જ પહેલી ને? !!

 

 

જમાના જૂનો કોયડો

ઈંડું પહેલું કે મરઘી ?

આ પ્રશ્નનો જવાબ  છે ! તમે આપી શકશો?