કોયડા કોર્નર

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: પ્રકીર્ણ

ચિત્રકાર – પફર માછલી

સાભાર – શ્રી. પી.કે.દાવડા

     For one week – 24 hours a day  – the male Japanese Puffer Fish works to create a masterpiece that will attract a mate.  The symmetry of his construction mimics God’s handiwork – it’s that amazing!

      He uses his fins as a tool to sculpt and chisel an incredible masterpiece – his finished work of art will captivate you too!  Enjoy

વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ – જૂની પર્સના પટ્ટામાંથી ફૂલ

સાભાર  – શ્રીમતિ નિમીષા દલા
flower.PNGવિગતવાર અહીં વાંચો, જુઓ, બનાવો

ઓન લાઈન રમતો

એન્જિનિયરિંગ અને ઓન લાઈન રમતો – એ ક જ જગ્યાએ

engg.

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

દિવાસળીઓ જ દિવાસળીઓ!

નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરો…ઢગલે ઢગલા મળશે !!!!

matchstick

દિવાસળીની ડિઝાઈનો

આ વિડિયો …

મૂળ ‘સ્ક્રેચ’ પ્રોજેક્ટ ….

//scratch.mit.edu/projects/embed/149439911/?autostart=false

વળી એક નવો ખજાનો

હોબી પ્રેમીઓ – આનંદો ….

MIT, Bostonમાં

પાંગરેલો એક નવો ખજાનો

instruct

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

એ વેબ સાઈટ પરથી – એના વિશે….

Our Story

The seeds of Instructables germinated at the MIT Media Lab as the future founders of Squid Labs built places to share their projects, connect with others, and make an impact on the world. One of these early places was a blog Zeroprestige, which was an open source hardware experiment for kitesurfing. Here they documented their hand-sewn kites, plywood boards, and other general mayhem that happens when PhDs and high winds collide.

As a result of freely sharing our work, we met a ton of great people, received great opportunities, and were smacked in the face with the need for a web-based documentation system.

આજે ત્યાં પ્રવેશ મેળવ્યો. આગે આગે… દેખા જાયગા !!

કિશનનો ઉડન ખટોલો

સાભાર – શ્રી. ભજમન નાણાવટી; પ્રોફેસર અરવિદ ગુપ્તા

મૂળ લેખ આ રહ્યો.

પ્લાસ્ટિક બોટલનો ફુવારો

સાભાર – શ્રી. ભજમન નાણાવટી, પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

Arvind Gupta

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ

મૂળ લેખ  આ રહ્યો …

 

સાયકલનો પમ્પ

સાભાર – શ્રી. ભજમન નાણાવટી, પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

બનાવાની રીત અહીં…

સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનીયર

સાભાર – ડો. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

This slideshow requires JavaScript.