હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: પ્રકીર્ણ

વિયેટનામની કળા

મારા દોહિત્ર જયના એક વિયેટનામી મિત્રે આપેલ એક કાર્ડ –

અમેરિકાના ઘરમાં હવન

અમેરિકાના ઘરો મોટા ભાગે સંપૂર્ણ વાતાનુકુલિત ( Air conditioned ) હોય છે. દિવાલો અને છત પોલાં હોય છે અને આગ લાગે તો અત્યંત જ્વલનશીલ હોય છે. શહેરી વ્યવસ્થામાં આગ અને સુરક્ષા માટે સભાનતા અને નિયમો પણ બહુ કડક હોય છે. આ માટે smoke detector પણ મોટા ભાગના ઘરોમાં હોય છે. આથી, જ્યારે આવા ઘરોમાં હવન કરવામાં આવે ત્યારે દેશની રીતો ન ચાલે.

અમારા ઘરમાં ગયા અઠવાડિયે ગાયત્રી હવન કર્યો ત્યારે હવનનો અગ્નિ આમ પ્રગટાવ્યો હતો – એલ્યુમિનિયમના પતરાની બેકિંગ ટ્રેમાં નાળિયેરની કાચલી વાપરીને –

અહીં આ રજુ કરવાનું પ્રયોજન –


હાજર સો હથિયાર !

દેશ તેવા વેશ !

દાદા રુબિક !

રુબિક ક્યુબ આવો પણ હોય ! ૧૫ x ૧૫

See the source image

અને. એ ઉકેલનારા પણ હોય છે !

1 to 20 !

અર્થ સભર લોગો

સાભાર – શ્રી. દિલીપ શુકલ

ઘણા બધા લોગો આપણા જોવામાં આવે છે. લોગો બનાવવાની પણ એક કળા છે. થોડામાં ઘણું કહી જાય – એ ચિત્રની લાક્ષણિકતા. લોગોમાં શબ્દ અને ચિત્રનો સમન્વય આ રીતે કરવા લોગો ડિઝાઈનર પ્રયત્ન કરતો હોય છે.

આવા થોડાક લોગો નિદર્શન માટે

👇

ચમચી શિલ્પ

વ્હે – પ્રોટિન લેવાના માપ માટે હમ્મેશ આવી ચમચી આવે 👇

આજે આવી ચાર ચમચી ભેગી કરીને આ શિલ્પ બનાવ્યું ( બીજો કશો ઉપયોગ સૂઝતો નથી માટે !)

તમને આનો કાંઈ ઉપયોગ સૂઝે છે ?

રબર બેન્ડ ડિઝાઈન

પુંઠા પર પીન લગાડી , એની પર રબર બેન્ડ વડે બનાવેલી થોડી ડિઝાઈનો –

કેળાનાં થડના ઉપયોગો

સાભાર – શ્રી. વિવેકાનંદ

Vivekanand

 

Water guard

In our bathroom, the wash basin is just by the side of the commode. This used to result into water sprinkling over the bath tissue roll.

A simple water guard from plastic coated , think sheet ( extracted from a juice carton!) solved the problem –water_guard

કારાકુરી

કાગળની હોબીઓમાં એક નવો નક્કોર ઉમેરો – કાગળના કસબી એવા એક જાપાનીઝનો જ તો !

આ વિડિયો જોઈ લો …

—————

—————-