હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Category Archives: લેગો

ઈ-લેગો

સાભાર – મુર્તઝા પટેલ

એ મોડલ અહીં જુઓ

3 D rotation

આદિત્યનાં લેગો મોડલ

એશા અને મેહુલ ત્રિવેદીના પુત્ર આદિત્યે બનાવેલાં લેગો મોડલ –

adi_3

જાયન્ટ વ્હીલ – ૧


adi_2

જાયન્ટ વ્હીલ – ૨


adi_1

મેરી ગો રાઉન્ડ ( ચગડોળ)