કોયડા કોર્નર

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

દિવાસળીની ડિઝાઈનો

આ વિડિયો …

મૂળ ‘સ્ક્રેચ’ પ્રોજેક્ટ ….

//scratch.mit.edu/projects/embed/149439911/?autostart=false

સરખા ગોતો! – જવાબ

પ્રશ્ન અહીં 

સાચો જવાબ – ત્રણ 

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો 

  • શ્રી. વિનોદ પટેલ
  • શ્રી. મહેન્દ્ર ઠાકર

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો

  • શ્રી. ચીમન પટેલ

 

નોંધ – સફેદ રંગ વાળી ચાર ચોરસ બારીઓ છે, પણ એમાંથી ત્રણની જ બોર્ડર એક રંગની છે.

સરખા ગોતો!

નીચેનાં ચિત્રો જુઓ …

fr9fr8fr7fr6fr5fr4fr3fr2fr1fr0

હવે કસોટી…

પ્રશ્ન –

આમાં કેટલાં ચિત્રો એક સરખાં છે?


 

સાચો જવાબ … બે દિવસ પછી.

વળી એક નવો ખજાનો

હોબી પ્રેમીઓ – આનંદો ….

MIT, Bostonમાં

પાંગરેલો એક નવો ખજાનો

instruct

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

એ વેબ સાઈટ પરથી – એના વિશે….

Our Story

The seeds of Instructables germinated at the MIT Media Lab as the future founders of Squid Labs built places to share their projects, connect with others, and make an impact on the world. One of these early places was a blog Zeroprestige, which was an open source hardware experiment for kitesurfing. Here they documented their hand-sewn kites, plywood boards, and other general mayhem that happens when PhDs and high winds collide.

As a result of freely sharing our work, we met a ton of great people, received great opportunities, and were smacked in the face with the need for a web-based documentation system.

આજે ત્યાં પ્રવેશ મેળવ્યો. આગે આગે… દેખા જાયગા !!

ક્રોસવર્ડ – જવાબ

crossword_1

શબ્દ શોધ – સ્ક્રેચ પર

ws

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

બે દિવસની મથામણ પછી…

શબ્દ રચના – ૧ ( Crossword)

નવા પ્રસ્થાનમાં બીજું પગલું ….

crossword

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો

જવાબ આવતીકાલે…

શબ્દ શોધ – ૧, જવાબ

word1

શબ્દ શોધ – એક નવું પ્રસ્થાન

કોયડા કોર્નર પર પહેલી જ વાર…..

Click on this picture –

wa

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરો.

હાલ તો અંગ્રેજીમાં છે, પણ એ વેબ સાઈટનો સહકાર મળે તો, કદાચ આવી શબ્દશોધ ગુજરાતીમાં બનાવવા ઉમેદ છે!

કઈ ચીજ? – જવાબ

ઠાઠડી, કોફિન