હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Numbers/ Text ? -Question

Courtesey – Smt. Nita Bhatt

1111= R
2222=T
3333=E
4444=N
5555=O (તે અંગ્રેજી અક્ષર O છે, શૂન્ય નહીં)
તો

6666=?

શેઠનું દાન – જવાબ

સવાલ અહીં

૨૮,૨૯ – ફેબ્રુ,      ૧,૨,૩, – માર્ચ

શેઠનું દાન – સવાલ

સાભાર – શ્રીમતિ નીતા ભટ્ટ

     એક શેઠ રોજની તારીખ હોય એટલા રૂપિયાનું દાન કરે છે. ૨૦૦૦ ની સાલમાં એક વખત તેમણે સળંગ પાંચ દિવસ દાન કર્યું -એનો કુલ ખર્ચ ૬૩ રુપિયા આવ્યો. તો કઈ તારીખે તેમણે દાન કરવાની શરૂઆત કરી હશે ?

વર્તુળાકારે બાળકો – જવાબ

સવાલ અહીં

૨૬

સાભાર – શ્રી. રમેશ બાજપાઈ (ચિત્ર માટે)kid_circle

વર્તુળાકારે બાળકો – સવાલ

     એક વર્તુળ પર સરખાં અંતરે બાળકો ઉભા છે. ૯ મા નંબરના બાળકની બરાબર સામે ૨૨ મા  નંબરનો બાળક છે.

     કહો કુલ કેટલા બાળકો સંપૂર્ણ વર્તુળ પર હશે?

પાણી ક્યાં ભરાશે ? – જવાબ

સવાલ અહીં

૮ નંબરના પાત્રમાં

water_fill_ans

પાણી ક્યાં ભરાશે ? – સવાલ

સાભાર – શ્રીમતિ નીતા ભટ્ટ

પાંચ લિટર દૂધ –જવાબ

સવાલ અહીં 

    પહેલા ૭ લિટર આખું ભરી એમાંથી ૨ વખત ત્રણ ત્રણ લિટર કાઢી નાખો. બાકી રહે ૧ લિટર. તે આપી દો. પછી સાત વાળું ભરો ને એમાં થી 3 લિટર કાઢી લો. ૪ લિટર બચ્યું તે આપી દો.

પાંચ લિટર દૂધ – સવાલ

દીવાસળી ખસેડો –જવાબ