હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

Thank you…. gif

Thanks

Thank youThank you_1Thank you_2Thank you_3Thank you_4

Advertisements

આવી હેટ બનાવવી છે?

64

આ રહ્યું સરનામું    [ See the method here  ]

આ શિલ્પ છે?

clothes

શિલ્પ લાગે તો છે, અને  છે પણ ખરું.

પણ…

એ કપડાંના ઢગલામાંથી બનાવેલું શિલ્પ છે !

કળાકારને સો સલામ …

e8909f8305b89f4ad028157089b9ba87

સાભાર – પ્રવીણકુમાર પટેલ

એક સરસ .gif

ઈન્ટરનેટ માં કાંઈક ખામી હોય અને નવું પાનું ‘લોડ’ ન થતું હોય ત્યારે ચપટીક હસાવવાનો નુસખો !

loadingloading_1

સાભાર – પ્રતિલિપિ

.gif ફાઈલો બનાવો

આ  .gif ફાઈલ જુઓ –

ball_g

આવાં મઝાનાં ચિત્રો આપણે પણ બનાવી શકીએ. આ ચિત્રો MS – Paint માં બનાવેલાં છે –

અને એમના પરથી બનાવેલું આ .gif ચિત્ર rot_4

આવા ચિત્રો બનાવવા હોય તો અહીં ક્લિક કરો.

 

 

 

Craft Factory

અવનવા નુસખા…

craft_factory

આ ચિત્ર પર ક્લિક કરી ફેસબુક પરના આ બહુ જ લોકપ્રિય સ્થાનકે પહોંચી જાઓ.

નમ્બર શોધો – જવાબ

અહીં સવાલ પુછ્યો હતો.

સાચો જવાબ – ૧૪ 

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો – 

  1. બટુક ઝવેરી
  2. નિરંજન દેસાઈ
  3. મનસુખલાલ ઝવેરી

 

નમ્બર શોધો.

br_qz

     ઉપરના કોયડામાં દરેક રંગ એક આંકડો સૂચવે છે. છેક જમણી બાજુએ એની ડાબી બાજુની હાર( row)ના ત્રણ આંકડાઓનો સરવાળો છે.  છેક નીચે એની ઉપર આવેલા સ્તંભ( column) ના ત્રણ આંકડાઓનો સરવાળો છે.

પ્રશ્ન – પ્રશ્નાર્થ વાળો આંકડો શું છે?

What is common?

See if you can figure out what these words have in common.

  • Banana

  • Dresser

  • Grammar

  • Potato

  • Revive

  • Uneven

  • Assess

Courtesy – Dr. Kanak Raval


Correct answer tomorrow.

માટીનું ફૂલ