હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

કોયડા કોર્નર

જાતજાતના ને ભાતભાતના કોયડાઓ. ભલે જીવનના કોયડા ઉકેલી ન શકીએ, આવા કોયડા ઊકેલવા એ પણ એક હોબી જ છે.

આ પાના પર કોયડાઓ અને એમના ઉકેલોની યાદી બનાવી છે.

ગણિત ગમ્મત 

ચીલા બહારના વિચાર ( Lateral Thinking) 

સંબંધો

પ્રકીર્ણ

One response to “કોયડા કોર્નર

  1. Pingback: કોયડા કોર્નર | હાસ્ય દરબાર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: