કોયડા કોર્નર

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

હાથી – ઓરીગામી

elephant_1elephant_2

બનાવવાની રીત…

Advertisements

તડબૂચ કાપવાની અવનવી રીતો

ઓરીગામી – સસલું

૨૦૧૮ નું પહેલું મોડલimage1

———————-

image2


બનાવવાની રીત….

દીવાસળી હટાવો – કોયડો, જવાબ

ત્રણ ચોરસ બનાવવાનો કોયડો – અહીં………

સાચો જવાબ  – પાંચ

 

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો –

 1. રમેશ બાજપાઈ
 2. પ્રવીણા કડકિયા
 3. બટુક ઝવેરી
 4. મહેન્દ્ર ઠાકર
 5. રેખા સિંધલ
 6. ચીમન પટેલ

ભાગ લેનાર અન્ય મિત્રો 

 1. વિનોદ પટેલ – ૭
 2. VJ – ૭

એક મજાનો ઈમેલ 

દીવાસળી હટાવો કોયડા ઉપર દીવાસળી મૂકી દીધી ! –  વિનોદ પટેલ 

તેમને મારો જવાબ

પણ બાકસ નોતું વાપર્યું – એટલે આગ ના લાગી !


બોનસમાં…….

ઢગલાબંધ દીવાસળી કોયડાઓ……… આ ઠેકાણે 

 

દીવાસળી હટાવો – કોયડો

Matchstick

આ ચિત્રમાંથી ઓછામાં ઓછી  કેટલી દીવાસળી દૂર કરશો ? જેથી ……

 1.  એક સરખી સાઈઝના ત્રણ જ ચોરસ બાકી રહે
 2. ત્રણમાંથી એક પણ  ચોરસ બીજાની ઉપર ન રહે
 3. બીજી કોઈ દીવાસળી બાકી ન રહે

જવાબ – શનિવારે

કાર પાર્કિંગ – જવાબ

સાત કારના પાર્કિંગનો કોયડો ………. અહીં 

આના બે જવાબ જડ્યા છે.

car_park_ans 2car_park_ans 3

સાચો જવાબ આપનાર મિત્રો 

 1. મહેન્દ્ર ઠાકર
 2. દીપલ પટેલ

કાર પાર્કિંગ – કોયડો

Source : T O I dated Sept. 29,2017

Courtesy : Shri B.G. Jhaveri

car_park

cars

      એક સ્ટેડિયમના કાર પાર્કિંગ લોટમાં સાત કાર પાર્ક કરેલી છે. દરેકનો રંગ અલગ છે. નીચેની શરતો ધ્યાનમાં રાખીને  કયા રંગની કાર કઈ જગ્યાએ પાર્ક કરેલી છે , તે શોધી કાઢો …

 1. જાંબલી કાર લીલી કાર કરતાં સ્ટેડિયમની વધુ નજીક છે.
 2. નારંગી રંગની કાર પીળા અને જાંબલી રંગની કારોની વચ્ચે છે.
 3. પીળા રંગની કાર લાલ રંગની કાર કરતાં સ્ટેડિયમની વધુ નજીક છે.
 4. લાલ અને વાદળી કાર એકમેકને અડીને છે.
 5. વાદળી કાર બધી કારની વચ્ચે છે.
 6. વાદળી અને બ્રાઉન કારની વચ્ચે બે કાર છે.

પતંગિયાંની દુનિયા

પતંગિયાં , ફુદાં, જીવડાં…

આ તે કાંઈ આ બ્લોગનો વિષય છે? પણ આ વિડિયો જોયો અને એમના રૂપાંતરની અવનવી ઝાંખી જોવા મળી.

અને ઈયળમાંથી પતંગિયામાં રૂપાંતરની ઘડીનો આ વિડિયો

પંચતારક – ઓરીગામી

       સામાન્ય રીતે તારાને લગતાં ચિત્રો , પ્રતિકો, મોડલો વિ. ને પાંચ ખૂણા વાળા બનાવવામાં આવે છે. ઓરીગામી પર એ બનાવવાની રીત અને તે પણ એક જ કાગળમાંથી જાણવા મળી અને હાથ અજમાવી જોયો …

Star

આવા પાંચ તારા બનાવ્યા પછી, સરસ મોડલ બની શક્યું …

Star3

બનાવવાની રીત…

       આ વિડિયોમાં બીજી એક મજાની બાબત  છે – ચોરસ કાગળમાંથી સમબાજુ પંચકોણ બનાવવાની તરકીબ. એની ગણિતીય સાબિતી પર હવે કામ કરવાની મજા આવશે !

નિન્જા સ્ટાર

આઠ ચોરસ કાગળમાંથી આજે આ મોડલ બનાવ્યું –

ring

બનાવવાની રીત …