હોબીવિશ્વ

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે હોબીઓનો ખજાનો

2013 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 12,000 times in 2013. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

દુનિયાની સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા(Prime no.)

ગણિતના ખાંટુઓની રેસ અવિરત ચાલુ જ છે.

દુનિયાની સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા શોધવાની

      જો કે, એ બધા ખાંટુઓને એ પણ ખબર છે કે, કોઈ સૌથી મોટી સંખ્યા, કદી શોધી શકવાનું જ નથી, સાવ સાદા કારણે કે, અનંત સંખ્યાઓની જેમ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ પણ અનંત જ છે ! આથી ‘શેર’ને માથે ‘સવાશેર’ મળી જ જવાનો છે.

    પણ  ૨૫, જાન્યુઆરી – ૨૦૧૩ના રોજ શોધાયેલી દુનિયાની સૌથી મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા આ રહી…

prime

 

આખી સંખ્યા અહીં લખી શકાય એમ નથી!

એનું કારણ જાણવા તમારે આદમ સ્પેન્સર, સિડની – કોમેડિયન/ ટીવી શો એનાઉન્સર / આંક્ડાના કીડાને સાંભળવા જ પડશે–

આદમ સ્પેન્સર

આદમ સ્પેન્સર

આ ખોપરી વિશે…

   Adam Spencer is the breakfast host on 702 ABC Sydney, the most listened-to talk show in Australia’s biggest and most competitive market — but (or maybe because) in between the usual fare of weather, traffic and local politics he weaves a spell of science, mathematics and general nerdery. Really! In a radio landscape dominated by shock jocks and morning zoos, he plays eclectic tunes, talks math, and never misses the chance to interview a Nobel Prize winner. Which is unsurprising once you find out that this former world debating champion had actually started on a PhD in Pure Mathematics before he began dabbling in improv comedy, which eventually led to his media career.

 

 

કિશનનો ઉડન ખટોલો

સાભાર – શ્રી. ભજમન નાણાવટી; પ્રોફેસર અરવિદ ગુપ્તા

મૂળ લેખ આ રહ્યો.

પ્લાસ્ટિક બોટલનો ફુવારો

સાભાર – શ્રી. ભજમન નાણાવટી, પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

Arvind Gupta

પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ

મૂળ લેખ  આ રહ્યો …

 

ગુજરાતીમાં શિક્ષણને સરપાવ

બહુ જ આનંદ પમાડે તેવા સમાચાર…

ગુજરાતીમાં શિક્ષણને લગતા વિડિયો બનાવવાનો ભેખ લીધેલ શ્રીમતિ હીરલ શાહ ( યુ.કે.) ના બેમિસાલ કામને યુ-ટ્યુબે સરપાવ આપ્યો છે.

    ‘યુ-ટ્યુબ’ ની શૈક્ષણિક બાબતોની ટીમે ‘ YouTube EDU’ કોમ્યુનિટીમાં એમની ચેનલને સ્થાન આપ્યું છે.

વિગતમાં સમાચાર આ રહ્યા…

ઈ-વિદ્યાલય વેબ સાઈટ

સાયકલનો પમ્પ

સાભાર – શ્રી. ભજમન નાણાવટી, પ્રો. અરવિંદ ગુપ્તા

બનાવાની રીત અહીં…

અચલાંક અને ક્ષયાંક

સાભાર – શ્રી. ધીરજલાલ વૈદ્ય, સૂરત

સંસ્કૃતમાં ૯ ને અચલાંક અને ૮ ને  ક્ષયાંક કહે છે.

clock_2

૯ વિશે તો ખબર હતી; પણ ૮ વિશે ધીરૂભાઈના ઈમેલ પરથી જ ખબર પડી.

  • ૮ x ૧ =  ૮ ( આંકડાનો સરવાળો ૮ )
  • ૮ x ૨ =  ૧૬ ( આંકડાનો સરવાળો ૭ )
  • ૮ x ૩ =  ૨૪ ( આંકડાનો સરવાળો ૬ )
  • ૮ x ૪ =  ૩૨ ( આંકડાનો સરવાળો ૫ )
  • ૮ x ૫ =  ૪૦ ( આંકડાનો સરવાળો ૪ )
  • ૮ x ૬ =  ૪૮ ( આંકડાનો સરવાળો ૧૨ એટલે ૩ )
  • ૮ x ૭ =  ૫૬ ( આંકડાનો સરવાળો ૧૧ એટલે ૨ )
  • ૮ x ૮ =  ૬૪ ( આંકડાનો સરવાળો ૧૦ એટલે ૧ )
  • ૮ x ૯ =  ૭૨ ( આંકડાનો સરવાળો ૯ )
  • ૮ x ૧૦ =  ૮૦( આંકડાનો સરવાળો ૮ )

અને આ ૯ ની ઘડિયાળ જુઓ…

clock_1

ગણિત ગમ્મત

તમારી ઉમરને આ બે આંકડા વડે ગુણો

13837

73

અને જે   જવાબ આવે, તે વાંચી અચંબો પામો !

સાભાર- શ્રી. મનસુખલાલ ગાંધી 

ઓરીગામી પ્લેન

નિશાળમાં ભણતા હતા ત્યારે ચોરસ કાગળમાંથી પ્લેન બનાવતા હતા. એ માટે સામાન્ય લંબચોરસ કાગળમાંથી કાપીને ચોરસ કાગળ બનાવવો પડતો હતો; અને વધેલા ભાગમાંથી પ્લેનની પૂંછડી બનાવતા હતા.

પણ એમ કાપ્યા વિના પણ પ્લેન બનાવી શકાય; એ ખ્યાલ જેટ ફાઈટર પ્લેન બનાવતાં આવ્યો. ( આ રહ્યું એ મોડલ)

એ ખ્યાલને આગળ ધપાવી આ પ્લેન કાલે બનાવ્યું. માત્ર એક જ નાનકડો કાપ જરૂરી છે.

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનીયર

સાભાર – ડો. રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી

This slideshow requires JavaScript.