હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

રબર બેન્ડ ડિઝાઈન

પુંઠા પર પીન લગાડી , એની પર રબર બેન્ડ વડે બનાવેલી થોડી ડિઝાઈનો –

ટેન્ગ્રામ – પતંગ

આરોહીની કળા

આરોહી – પાયલ અને સાગર ત્રિવેદીની દીકરી હોબી માસ્ટર છે ! એની કળા ….

ઓરીગામી – ખમીસ

થોડાક નજીવા ફેરફાર પછી…

ઓરીગામી – હાથી

રંગોળી

ગીરીશ ઝિંઝુવાડિયા

પુંઠાના બોક્સની કળા

આ વિડિયો જુઓ –

એરિક એબર્ગની ચેનલ આ રહી

બનાવવાની રીત નીચેના વિડિયોમાં

ફેન્સી કેક

ઇલિનોઇસના પાટનગર સ્પ્રીન્ગ ફિલ્ડમાં રહેતી અમારા કુટુંબની પુત્રવધુ પ્રાર્થના નિશાંત ભટ્ટ જાતજાતની કેક ( ખાસ તો બર્થ ડે કેક ) બનાવવામાં માહેર છે. એની કળા નીચે …

ઓરીગામી – ચોરસના નવ ભાગ

ચોરસ કાગળને નવ ભાગમાં શી રીતે વિભાજાય? નીચેનો વિડિયો જુઓ –

અને એની ગણિતીય સાબીતિ આ રહી –

[

માત્ર પગ – જવાબ

સવાલ અહીં 

મોજાં, જોડા, કેમેરાની ટ્રાઇપોડ