હોબી ગુર્જરી

વિશ્વના ગુજરાતીઓના ચરણે કોયડાઓનો ખજાનો

આઈડિયા!

આ સરસ મજાની આઇડિયાની વાત વાંચો-

આવા બહુ આઇડિયા માણવા છે?
આઈડિયા દોડાવનાર માટે સ્વર્ગ/ હેવન / બહિશ્ત જેવી આ જણસ અહીંથી ખરીદો

https://amzn.to/2NMpyDW

One response to “આઈડિયા!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: